Generalversammlung UCAE

Kategorien: Allgemein

Dir sidd heimadden härzlech agelueden op eis Generalversammlung
Mettwoch, 19 Oktober am Festsall „Millermoaler“ vun der Echternacher Primärschoul

Ordre du jour:

Vun 19.30-20.00 *warm up*  mat enger Kippchen

Ab 20.00
1) Begréissungen
2) Aktiviteiten: Reckblëck an Ausblëck op 2023
3) Rapport de caisse
4) Réviseurs de caisse
5) Décharge Comité UCAE
6) Nei Opstellung vum Comité
7) Divers ( e.a.(réorganisation Braderie)

An der Hoffnung Iech zu vill kennen ze begréissen verbleiwe mir mat de beschte Gréiss

*Eventuell Kandidaten dei sech an den Comité wellen melden kennen dat bis virun der Assemblée bei engem Comités Member machen.

Den Comité vun der UCAE

par ordre alphabétique:
Amodio Angelo, Amodio Yvonne, Barisch Peter, Demonthy Sonja,  Faber Liliane, Kimmlingen Kerstin, Krapf Claudia, Müller Silke, Schmitz Georges, Weber Lis